077-4308457

MODY

במרכז הראייה העסקית של מודי וגם של UXIT עומד הלקוח.

חבר יו איקס איט נבחרה על ידי חברת MODY לייצר עבורה נכס דיגיטלי שיאפשר להמיר פניות של לקוחות חדשים וקיימים לדף נחיתה ייעודי בעל טופס המציג את מוצרי ושירותי החברה.

 

שמחנו לעבוד יחד עם חברה בעלת סטנדרטים גבוהים ושמירה על איכות.